Jongeren en vrijwilligerswerk

  • Speciaal voor jongeren staat op de website van de Nationale Jeugd Raad een Happy-test.
  • Lees meer over wet- en regelgeving met betrekking tot vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages.
mensen