Vrijwilligerspunt Papendrecht

Vrijwilligerspunt Papendrecht ondersteunt alle vormen van vrijwillige inzet. Wij informeren, adviseren, versterken, verbinden en waarderen met als doel: samen bijdragen aan een mooi, actief en sociaal Papendrecht. Zo leveren wij een bijdrage aan een samenleving waarin iedereen meedoet en naar elkaar omkijkt.

Behoefteonderzoek 2021

Om te achterhalen of het huidige en toekomstige aanbod van het Vrijwilligerspunt aansluit op de behoeften van vrijwilligersorganisaties heeft het Vrijwilligerspunt in februari 2021, door onderzoeksbureau Ecorys een behoefteonderzoek laten uitvoeren onder vrijwilligersorganisaties. De resultaten van het behoefteonderzoek helpen het Vrijwilligerspunt om de ondersteuning die zij in de periode 2021-2022 gaan bieden in te vullen/aan te passen naar de behoeften van vrijwilligersorganisaties.

Lezen: Rapport Behoefteonderzoek onder vrijwilligersorganisaties in Papendrecht 2021

 

Lezen: Jaarverslag 2021 Vrijwilligerspunt Papendrecht

mensen