Corona en vrijwilligersorganisaties

Het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht is er met informatie, tips en inspiratie. Hebt of ziet u een mooi corona-hulpinitiatief? Wij horen het graag zodat we deze kunnen delen met anderen. Meld het via vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl

Corona steunpunt Papendrecht, 

Heeft u hulp nodig? Bel het Corona steunpunt Papendrecht, t. 078-6154741.

Papendrechters bieden hulp aan buren, familie en onbekenden die door het coronavirus hulp nodig hebben, bang zijn of ge├»soleerd raken. Het gaat voornamelijk om de groepen ouderen, zieken en mensen met een beperking. Om deze initiatieven te stroomlijnen heeft Sterk Papendrecht het Corona steunpunt Papendrecht ingericht. Het steunpunt inventariseert de binnenkomende vragen en zet deze door naar professionele hulpverleners, vrijwilligers van Sterk Papendrecht of een van de overige initiatieven in Papendrecht. Sterk Papendrecht is tevens de coordinator van de landelijke actie #NietAlleen.

Vrijwilligerswerk: Wat kan wel en wat kan niet? 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Maar met de steeds wisselende coronamaatregelen vragen veel (vrijwilligers-)organisaties zich af; wat kan wel en wat kan niet!

Wel of niet opstarten van activiteiten 

Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen en zelf keuzes maken over hoe dat het best past bij de eigen mensen en activiteiten. Dat is soms lastig en vraagt erom om hierover in gesprek te gaan met iedereen in je organisatie. Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) biedt een handreiking waarmee je als (vrijwilligers-)organisatie, protocollen kunt opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het helpt je bij het bepalen van wat je wel kunt doen en wat niet. Op de NOV website vind je informatie voor de vele sectoren waar vrijwilligers actief zijn. 

Download: Tips voor het betrokken houden van vrijwilligers

Heb je ondersteuning nodig bij het opstarten van de reguliere activiteiten? Laat het ons weten, Vrijwilligerspunt Papendrecht helpt je verder! 

mensen