Corona en vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligerspunt Papendrecht
Het Vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht is er met informatie, tips en inspiratie. Hebt of ziet u een mooi initiatief? Wij horen het graag zodat we deze kunnen delen met anderen. Meld het ons via vrijwilligerswerk@sterkpapendrecht.nl

 

Vrijwilligerswerk: Wat kan wel en wat kan niet? 

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Maar met het versoepelen van de coronamaatregelen vragen veel (vrijwilligers-)organisaties zich af; wat kan wel en wat kan niet!

Opstarten van de activiteiten 

De maatregelen rondom het coronavirus versoepelen, daardoor kunnen vrijwilligersactiviteiten ook weer starten. Het is belangrijk dat organisaties maatregelen nemen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen en zelf keuzes maken over hoe dat het best past bij de eigen mensen en activiteiten. Dat is soms lastig en vraagt erom om hierover in gesprek te gaan met iedereen in je organisatie. Vereniging NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) biedt een handreiking waarmee je als (vrijwilligers-)organisatie, protocollen kunt opstellen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het helpt je bij het bepalen van wat je wel kunt doen en wat niet. Op de NOV website vind je informatie voor de vele sectoren waar vrijwilligers actief zijn. 

Maak een plan 

Wanneer een organisatie weer kan beginnen met de activiteiten hangt af van besluiten van de overheid. Hierbij is het erg belangrijk dat de organisatie voldoet aan de basisregels om besmetting te voorkomen. Sinds 1 juni 2020 mochten buurthuizen en ontmoetingsplekken de deuren openen voor 30 mensen. Vanaf 1 juli mogen we met nog meer mensen naar een ontmoetingsplek komen maar wel allemaal op 1,5 meter afstand. Het is belangrijk dat je een goed plan hebt om weer bij elkaar te komen. Het LSA (Landelijk Steunpunt Actieve bewonersgroepen) heeft hiervoor een overzichtelijk invulprotocol. Dat laat zien waar je aan moet denken en waar je een beslissing over moet nemen om veilig open te gaan. Als je alle punten en vragen doorloopt, heb je aan het eind van de rit een protocol op maat voor jouw organisatie. 

Heb je ondersteuning nodig bij het opstarten van de reguliere activiteiten? Laat het ons weten, Vrijwilligerspunt Papendrecht staat voor je klaar! 

mensen