WBTR

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen roept veel vragen op bij verenigingen en stichtingen. Wat zijn de gevolgen van deze wet voor mijn organisatie en wat moeten we binnen ons bestuur regelen om klaar te zijn als die wet op 1 juli 2021 van kracht wordt?

Samen met de mensen van WBTR.nl heeft Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) over de WBTR een webinar georganisareerd  voor de leden van NOV. In deze webinar is uitgelegd wat deze wet beoogd en welke consequenties dit heeft voor verenigingen en stichtingen. Je kunt deze webinar nog bekijken.

Om na te gaan wat de gevolgen voor jouw organisatie zijn kun je gebruik maken van de checklist WBTR. 

Met het stappenplan van de WBTR.nl kunnen organisaties nagaan hoe ze kunnen voldoen aan de wet. Het stappenplan is vooral van waarde voor kleinere verenigingen met vrijwillige bestuursleden. Deze krijgen allemaal te maken met de invloed van de nieuwe wet op hun werk en aansprakelijkheid. Door afspraken en regels goed vast te leggen, wordt het risico geminimaliseerd. Dat is goed voor zittende, maar ook voor toekomstige bestuursleden. Voordat ze ‘ja’ zeggen tegen een bestuursfunctie, zullen ze nagaan of de vereniging/stichting voldoet aan de WBTR. 

Meer informatie van Vereniging NOV over de WBTR en over het stappenplan op www.wbtr.nl

.

mensen