Tips om vrijwilligers te behouden

1. Zet vrijwilligers in het zonnetje
Iedereen vindt het leuk om op zijn tijd waardering voor zijn of haar werk te krijgen. Dit kan in de vorm van een klein geschenk, een kaart of bloemetje voor een verjaardag, ziekenbezoek of een kleine kerstattentie. Een feestavond voor vrijwilligers die zich inzetten in hun vrije tijd geeft hen het gevoel dat het werk dat zij verrichten niet voor niets is en dat het ook gewaardeerd wordt vanuit de organisatie.
 
2. Stem vraag en aanbod op elkaar af met een vrijwilligerscoördinator
Een vrijwilligerscoördinator is geen overbodige luxe binnen een grote vrijwilligersorganisatie. Veel communicatiestoornissen, ergernissen en lange vergaderingen kunnen worden voorkomen doordat één iemand weet wat iedereen doet binnen de organisatie.
 
3. Luisteren naar de vrijwilligers
Binnen de meeste bedrijven worden er jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden. Voor vrijwilligers is dit echter niet het geval. Toch is het belangrijk dat er geluisterd wordt naar vrijwilligers. Een goed gesprek op zijn tijd kan van grote betekenis zijn voor de vrijwilliger en de organisatie.
 
4. Vrijwilligersbijeenkomsten werpen vruchten af
De maatschappij en daarbij ook het vrijwilligerswerk is in beweging. De ene vrijwilliger is beter op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen dan de ander. Het is belangrijk om regelmatig ervaringen, ontwikkelingen en andere belangrijke informatie voor vrijwilligers uit te wisselen met collega-vrijwilligers of de organisatie waar zij voor werken.
 
5. Leg afspraken vast en voorkom misverstanden
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Er kunnen onderling misverstanden, communicatiestoornissen of meningsverschillen ontstaan. Daarom is het goed om afspraken op papier vast te leggen zodat dit soort situaties voorkomen kunnen worden.

6. Investeer in de toekomst met deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers liggen niet voor het oprapen. Zeker voor bestuursfuncties staan ze niet in de rij. Veel mensen bedanken bij voorbaat voor de eer omdat ze denken dat ze niet voldoende gekwalificeerd zijn. Een cursus leidinggeven of organiseren kan veel schroom weg nemen. Het werven van cursisten is een effectieve methode om het bestand aan kader op tijd aan te vullen.

mensen