Waardering en beloning

Mensen doen vrijwilligerswerk om verschillende redenen, bijvoorbeeld om zich nuttig te voelen, om contact met anderen te hebben, vanwege de waardering, of om ervaring op te doen.  De beloning die vrijwilligers krijgen zou moeten passen bij hun beweegredenen en kan dus variëren van een compliment, een jaarlijks uitje, een kerstpakket, tot een bepaalde cursus. Waardering gaat veel verder dan een financiële beloning.
Om vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen en om vrijwilligers voor je organisatie te behouden is het belangrijk dat vrijwilligers waardering ervaren.

Erkenning
Je kunt op meerdere manieren laten merken dat de vrijwilliger belangrijk is voor de organisatie:
•    Vrijwilligersbeleid
•    Vrijwillige inzet vastleggen binnen de organisatie: contracten, verzekeringen, taakomschrijvingen, begeleiding
•    De juiste vrijwilligers op de juiste plek, op basis van zijn of haar kwaliteiten
•    Het aanbieden van een prettige en goed werkbare omgeving
•    Vrijwilligers op de hoogte houden van en inspraak geven in belangrijke ontwikkelingen
•    Opgedane kennis en ervaring erkennen door bijvoorbeeld het geven van een getuigschrift

Waardering
Het uiten van erkenning, ofwel waardering, voor vrijwilligers kan door bijvoorbeeld:
•    Complimenten geven, publiekelijk of in een gesprek
•    Deskundigheidsbevordering door cursussen aan te bieden
•    Attentie bij 'lief en leed'
•    Verkiezing vrijwilliger van het jaar
•    Voordracht voor een onderscheiding
•    Jaarlijks etentje of uitje voor vrijwilligers
•    Artikelen in de lokale krant over de inzet van vrijwilligers

Financiële beloning
Het belonen van vrijwilligers kan ook door uitbetaling. Er zijn meerdere opties, enkele voorbeelden:
•    Cadeau, kerstpakket, bon of iets dergelijks voor speciale momenten
•    Vrijwilligersvergoeding, niet hoger dan € 150,00 per maand en € 1500,00 per jaar, inclusief onkostenvergoeding
•    Speciale privileges, zoals het gebruik van ruimten en materiaal voor privé-gebruik
•    De regionale vrijwilligerspas van SSKW

mensen