Vrijwilligerswerk: Wetten en regels!

Vrijwilligerswerk doen is leuk en belangrijk. Om alles goed te laten verlopen gelden ook voor dit werk een aantal wetten en regels: van Arbowet tot vrijwilligersvergoeding en de AVG. Op deze pagina vind je wat je als organisatie moet weten! 

Vrijwilligersvergoeding 

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een vergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te doen. Organisaties kunnen vrijwilligers een onkostenvergoeding en vrijwilligersvergoeding geven. Bij de onkostenvergoeding gaat het om het vergoeden van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Een vrijwilligersvergoeding is een vast bedrag voor alle onkosten die de vrijwilliger maakt.  

De Belastingdienst heeft regels over de vergoeding die een vrijwilliger mag ontvangen.  

Veilige arbeidsomstandigheden voor vrijwilligers 

Vrijwilligers hebben net als werknemers in loondienst recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Hoewel de Arbowet sinds 1 januari 2007 niet meer volledig van toepassing is op vrijwilligers, gelden nog steeds voorschriften als het werk ernstige risico’s met zich meebrengt. Voor vrijwilligers onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven blijven een aantal aanvullende voorschriften gelden. Daarnaast blijven vrijwilligersorganisaties op basis van hun zorgplicht verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. Meer informatie op het Arboportaal en Vrijwilligerswerk.nl 

Sociale veiligheid - Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Ook de sociale veiligheid binnen een organisatie is heel belangrijk. Dit begint bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Weten wat jij als organisatie kunt doen? Ga aan de slag met het thema ‘Grensoverschrijdend gedrag’ via https://www.inveiligehanden.nl

Werkt jouw vrijwilligersorganisatie met kwetsbare mensen? Dan kunnen jouw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Bekijk de voorwaarden of meld je aan via www.gratisvog.nl

Voor advies of begeleiding kan je terecht bij het Vrijwilligerspunt. Stuur een e-mail naar vrijwilligerspunt@sterkpapendrecht.nl of bel 078 6154741. 

Vrijwilligers en de AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming AVG van toepassing. Ook als vrijwilligersorganisatie, vereniging of stichting heb je te maken met deze wet. Vrijwilligersorganisaties mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als ze daarvoor een goede reden hebben. Ook moeten vrijwilligers toestemming geven als een organisatie hun persoonsgegevens wil opslaan en gebruiken. De regels hiervoor staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

Met behulp van dit zeven stappenplan maak je jouw organisatie AVG-bestendig! 

Alcohol schenken 

Organisaties en sportclubs met een eigen kantine, soosruimte of andere gelegenheid waar alcoholhoudende dranken worden verkocht hebben een drank- en horecavergunning nodig. Staan er vrijwilligers achter de bar dan moet er minimaal 1 persoon aanwezig zijn die een certificaat Instructie Verantwoord Alcoholschenken heeft: www.nocnsf.nl/iva of een SVH Verklaring Sociale hygiëne

Schenkingen: ANBI of SSBI status 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. 

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.  

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen (voornamelijk stichtingen) die de Belastingdienst als ANBI aanwijst hebben deze belastingvoordelen.  Meer informatie. 

Is je organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan je organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Je hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die je ontvangt. Meer informatie. 

Meer informatie over wetten en regels:

  • Op de website van de Rijksoverheid staat informatie over bovenstaande thema's 
  • De website van vereniging NOV heeft een pagina ‘Wetten en regels’ waar alles met betrekking tot vrijwilligerswerk nauwkeurig bijgehouden wordt.  

 

mensen