Vrijwilligersvergoeding en belasting

Onkostenvergoeding

Vrijwilligerswerk kost geld. Vrijwilligers reizen, bellen, schrijven, vergaderen. Veel vrijwilligersorganisaties vergoeden deze onkosten. Voor het toekennen van vergoedingen bestaan een aantal regels waar zowel de vrijwilliger als de organisatie rekening mee moet houden. Een organisatie dient hiervoor bijvoorbeeld een post op te nemen in de begroting.

Belastingvrije vrijwilligersvergoeding

De hoogte van de belastingvrije onkostenvergoeding voor vrijwilligers wordt ieder jaar door de belastingdienst bijgesteld. Je hoeft over dit bedrag geen verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst, dus je hoeft geen bonnetjes en dergelijke te bewaren. Werk je bij meerdere vrijwilligersorganisaties, dan geldt het maximumbedrag voor het totaal van de onkostenvergoedingen die je krijgt. Krijg je een vergoeding per uur of per activiteit? Dan mag deze uurvergoeding niet hoger zijn dan een bepaald maximum. Dit bedrag wordt ieder jaar bijgesteld. Meer informatie vind je op de site van de Belastingdienst.

Meer informatie over vrijwilligerswerk in de gemeente Papendrecht.

mensen