Gert Schutte: 'Van geven word je rijk'

Gert Schutte is een geboren Papendrechter, maar sinds kort woonachtig in Sliedrecht. Een meer dan fulltime job als Supply Chain & Purchase Manager  weerhoudt hem er echter niet van om ook zijn steentje bij te dragen als vrijwilliger. Toen hij jaren geleden op een braderie werd aangesproken over vrije tijd, vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling werd Gert direct enthousiast om hiermee aan de slag te gaan. Een standaardtraining buurtbemiddeling was de eerste stap. Een training waarin geleerd wordt te luisteren naar mensen zonder direct een mening te vormen. Hoor en wederhoor zijn twee woorden die van cruciaal belang zijn om tot een oplossing te komen in een geschil tussen buren onderling. Gert is inmiddels zo’n 6 jaar buurtbemiddelaar in team Papendrecht.


Wat kun je als buurtbemiddelaar betekenen?
Na een telefonisch gesprek met de coördinator waarin het probleem aan de orde komt, wordt een mede-bemiddelaar gezocht. Gert is van mening dat een combinatie van een man en een vrouw het beste werkt om samen op bezoek te gaan bij degene die een probleem met zijn/haar naaste buur heeft. De combinatie heeft als voordeel dat de één makkelijker zijn problemen en zorgen deelt met een vrouw en de ander met een man.  Het komt voor dat buren jaren goed met elkaar zijn omgegaan en er plotseling afstand is ontstaan en de reden daarvoor niet duidelijk is. Maar ook geluidsoverlast is een veelvoorkomend probleem. Na het 1e gesprek volgt direct aansluitend het 2e gesprek met de naaste buurman/buurvrouw. Gert legt er de nadruk op dat hij als bemiddelaar dit gesprek slechts faciliteert zodat de buren er zelf gezamenlijk uit kunnen komen. Het faciliteren houdt in dat er respectvol met elkaar gesproken wordt en dat beide partijen ieder wel hun zegje kunnen doen. Als bemiddelaar bewaakt hij dan ook dat alles wat eerder besproken is aan de orde komt.  Als de bemiddeling afgerond is, neemt de coördinator na enige tijd contact op met beide partijen om te vragen hoe de situatie nu is en of de situatie in positieve zin veranderd is.  De verandering kan zo positief zijn dat de buren na bemiddeling weer bij elkaar over de vloer komen. 


Snijdt het mes bij het werk als buurtbemiddelaar aan twee kanten?
Gert is inderdaad van mening dat dit zo is en dat hij tot nu toe veel geleerd heeft van dit werk. Hij zegt dat hij de ervaringen die hij hierbij heeft opgedaan ook heel goed in het dagelijks leven en op zijn werk kan gebruiken. Uiteindelijk word je er zelf ook altijd wijzer van, aldus Gert en hij haalt daarbij zijn moeder aan die hem leerde: “Van geven word je rijk".
 

Klik op de link voor meer informatie over Buurtbemiddeling Papendrecht

mensen