Peter Hooglander: 'Concreet hulp verlenen geeft veel voldoening'

Peter Hooglander (75), vader van 3 kinderen en 6 kleinkinderen is al zo’n 15 jaar vrijwilliger. Als afgestudeerd ingenieur vertrok hij voor een paar jaar naar Gabon (Afrika) en werkte daar voor verschillende  zendingsorganisaties. Zijn interesse in andere culturen, zijn talenkennis van zowel Frans, Duits en Engels en zijn werkzaamheden in Gabon hebben wellicht de kiem gelegd voor zijn latere vrijwilligerswerk met vluchtelingen, wat hij na zijn werkzame leven tot heden met hart en ziel doet.

Nadat het asielzoekerscentrum in Papendrecht werd gesloten, heeft Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) aan diverse kerken in Papendrecht hulp gevraagd bij de verhuizing van asielzoekers naar een ander centrum in het land. Vanaf dat moment is Peter betrokken geraakt en vrijwilliger geworden bij deze organisatie. In de 1e periode werkte hij op kantoor van VWN, waar vluchtelingen zich met behulp van vrijwilligers kunnen inschrijven bij de gemeentelijke instanties. Om veel meer betrokken te zijn en meer te kunnen doen voor de mensen om wie het gaat, is Peter uiteindelijk direct betrokken geraakt bij de huisvesting van vluchtelingen. Elke gemeente heeft als taakstelling om een aantal vluchtelingen per jaar te huisvesten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stuurt de gegevens van de mensen die hier mogen blijven naar Woonkracht 10 (beheer sociale woningen), waarna een passend huis wordt gezocht. De vrijwilligers van vluchtelingenwerk komen hierna in actie en zorgen voor de aanvraag van een DigiD, inschrijving bij een zorgverzekering, aanmelding bij een energieleverancier, aanvraag van huur-en zorgtoeslag, aanmelden bij huisarts, tandarts en apotheek en nog heel veel meer. 

VWN beschikt over een opslagruimte waar huisraad is opgeslagen dat door mensen aangeboden wordt waarvan bijvoorbeeld de ouders zijn overleden en het huis moet worden leeggeruimd. Peter en zijn twee broers, die ook bij de organisatie betrokken zijn, halen dan met een aanhangwagen de huisraad op. Hij bezoekt vervolgens met de statushouders/nieuwkomers, de opslagruimte en kiest samen met hen geschikte huisraad uit. Ieder gezin is anders en je maakt als vrijwilliger heel veel met ze mee. Het is belangrijk om de vluchtelingen zelfredzaam te maken en uit de schulden te houden. Het resultaat van de zelfredzaamheid hangt volgens Peter, naast de begeleiding van de vrijwilliger, heel erg af van de cultuur en bereidheid om iets te ondernemen.

Ook juridisch valt er vaak heel veel uit te zoeken, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn met de Immigratie- en Naturalisatiedienst of bij een gezinshereniging waarbij twijfel bestaat over de familieband en er DNA moet worden afgenomen bij familie in het land van herkomst. Peter is met dit specifieke vrijwilligerswerk direct betrokken bij de mensen en dat geeft hem veel voldoening. Naastenliefde en concrete hulp verlenen maakt het voor hem meer dan de moeite waard.

Er is altijd behoefte aan vrijwilligers bij Vluchtelingenwerk. Dat kan variëren van hand- en spandiensten bij huisvesting tot het 1 x per maand bezoeken van gezinnen die inmiddels gehuisvest zijn zodat kan worden gesignaleerd of alles goed gaat in het gezin. Er is veel behoefte aan met name vrouwen, die huisbezoeken willen/kunnen afleggen. Ook kan er veel kantoorwerk worden gedaan voor de aanvragen bij de verschillende bovengenoemde instanties.

Lijkt het jou ook iets? Klik op de link voor meer informatie over Vluchtelingenwerk Papendrecht en meld je aan als vrijwilliger!

mensen