Leo Quist: Samenwerken en verbinden

Van het opzetten van moestuinen en voedselbossen tot secretaris bij de Zonnebloem Papendrecht: Leo Quist weet van elk initiatief een succesvol project te maken. Maar wie is Leo?

Beroepsleven

Leo is een energieke, levenslustige, vastberaden en vooruitstrevende man, geboren te Rotterdam en al sinds 1974 gevestigd te Papendrecht. Komend uit een gezin van dertien kinderen zat het ondernemerschap er al vroeg in. Hoewel Leo is opgeleid tot timmerman was dit niet het pad dat hij verder wilde volgen. De detailhandel trok hem meer. Na omscholing in de avonduren heeft hij zich  vervolgens van magazijnmedewerker opgewerkt tot bedrijfsleider. Het ambitieuze karakter en de brede interesse van Leo hebben tot een tweede carrière switch geleid: de laatste twintig jaar van zijn beroepsleven heeft hij in de biochemie gewerkt. Hij stond daarbij aan de wieg van het toevoegen van mineralen aan het drinkwater van vee om zo een beter leven voor hen te creëren.

Vrije tijd

Leo mag in zijn vrije tijd graag fotograferen en kunstschilderen. Daarnaast is hij ook met zeer grote regelmaat samen met zijn vrouw in het Zwarte Woud te vinden. Zij komen hier al dertig jaar en exploreren iedere keer een ander deel van dit gebied. Het tentje waar ze vroeger met de kinderen voor kozen, heeft nu plaatsgemaakt voor een huisje of appartement.

Ook helpen zij samen mensen op hoge leeftijd om wegwijs te worden op hun pc of smartphone. Het gaat vooral om hulp bij het mailen of skypen met familie die in een ander werelddeel woont. Zij doen dit eenmaal in de twee weken in een verzorgingshuis te Dordrecht.

Vrijwilligerswerk

Leo is sinds 2011 met de VUT, maar is zeker niet op zijn lauweren gaan rusten. Het uitvoeren van zijn hobby’s bleek niet voldoende om alle energie in kwijt te kunnen. Leo miste de veelzijdigheid van zijn werkleven waarin hij gewend was om samen te werken, de kar te trekken en als verbinder op te treden. Deze eigenschappen heeft hij ingezet om de eerste sociale moestuin van Papendrecht op te zetten. Dit ging niet geheel zonder slag of stoot, maar de aanhouder wint en deze moestuin is nu alweer zes jaar een feit. De uitdaging zit vooral in het enthousiast krijgen van de gemeente of fondsen om een project te financieren. Het hebben van geduld is daarbij een belangrijke eigenschap, aldus Leo. Dit eerste project heeft geleid tot meer initiatieven zoals het opzetten van een tuin voor de bezoekers van de kinderboerderij en het opzetten van voedselbossen. Leo verzorgt ook met grote regelmaat gastdocentlessen op scholen om te vertellen over het hoe, waarom en de voordelen van het opzetten van voedselbossen.

Zonnebloem Papendrecht

Omdat de moestuin- en voedselbosprojecten door hun succes minder aandacht vroegen, was er voor Leo ruimte om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Deze kwam in de vorm van een vacature voor bestuurssecretaris van de Zonnebloem. Op de vraag waarom Leo juist voor vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem heeft gekozen, antwoordt hij: “Ik vind het een mooi goed doel. Daarnaast vind ik het belangrijk om mee te werken aan de vooruitgang van deze organisatie. De Zonnebloem is vooral bekend van de bootreisjes voor ouderen, prachtige initiatieven, maar er is veel meer mogelijk. De tijden zijn veranderd en het is voor het voortbestaan van de Zonnebloem van groot belang om met haar tijd mee te gaan”. Leo vertelt dat hij in zijn eerste jaar als secretaris vele fondsen heeft aangeschreven en met groot succes! Het Oranjefonds, de Groene Motor, de Rabobank, de Postcodeloterij en niet te vergeten het Gemeentefonds; allen dragen de Zonnebloem en haar projecten een warm hart toe. Een goede kas biedt mogelijkheden om vele mooie initiatieven te ontplooien.

Eén van de onderwerpen die hoog op de agenda van Leo staat, is het verbeteren van de zichtbaarheid van de Zonnebloem Papendrecht. De afgelopen jaren is het aantal leden en vrijwilligers gedaald. Dit komt deels door de verbetering van vele andere voorzieningen voor ouderen, maar ook omdat niet voldoende bekend is wat de Zonnebloem doet en welke doelgroepen zij bedient. De Zonnebloem is er allang niet meer alleen voor ouderen; zij is er ook voor jongeren die immobiel zijn en/of in een rolstoel zitten. Dit zal ook onder de aandacht worden gebracht tijdens het jubileumfeest. De Zonnebloem Papendrecht viert op zaterdag 10 september 2022 haar veertigjarig jubileum in De Willem. Het thema is ‘Zing mee met’, een muzikaal festijn verzorgd door zowel lokale als nationale zangers en zangeressen. Bij aanvang en in de pauzes kunnen standjes worden bezocht waar foldermateriaal ligt over de Zonebloem. Verder zal er tussendoor regelmatig een promotiefilmpje worden gedraaid. Leo zegt: “Dit jubileumfeest is uniek. Er is niet eerder lokaal zo’n grootschalige festiviteit georganiseerd”. Zonnebloem Nederland volgt dit evenement dan ook met grote belangstelling. Leo: “Het is belangrijk om dergelijke festiviteiten landelijk uit te rollen. Het zou mooi zijn als we dit in meerdere plaatsen in theaters kunnen organiseren”.

Toekomstbestendigheid van de Zonnebloem

Het bestaan van de Zonnebloem is mede afhankelijk van het kunnen meegaan met de tijd. Mensen als Leo zijn dan ook belangrijke spelers om verdere vernieuwingen te bewerkstelligen. Leo vertelt: “Ik ben nu drie jaar bestuurssecretaris. Om meer inspraak te hebben in het beleid heb ik besloten om mij kandidaat te stellen en zitting te nemen in het hoogste overlegorgaan (nationale vergadering) van de Zonnebloem. In deze vergaderingen wordt samen met de directie de koers uitgezet voor de komende jaren”. Op de vraag of deze extra taak nog in zijn al omvangrijke takenpakket past, geeft hij aan dat het goed is een aantal van zijn huidige taken te delegeren. Zo komt er ruimte om te werken aan nieuwe initiatieven.

Oproep: Word vrijwilliger bij de Zonnebloem

Op de vraag waarom mensen de overweging zouden moeten maken om vrijwilligerswerk te gaan doen, antwoordt Leo: “Het is zo dankbaar om een deel van je tijd hieraan te besteden en je krijgt ook zoveel dankbaarheid terug. Je hoeft niet 40 uur per week beschikbaar te zijn, een halve dag is ook al mooi.

Er is ook geen sprake van verplichte tijden. Je spreekt met je cliënt af wanneer je elkaar ziet en wat je samen gaat doen; voor de één is het eenmaal in de twee weken een kopje koffie drinken en voor de ander is het een rondje boodschappen doen. Op deze manier is vrijwilligerswerk altijd in te passen en je maakt iemand heel blij. Ik zou zeggen: Heb je een paar uur de tijd? Kom gewoon eens kijken en probeer het eens!” Leo Quist is te vinden door op Zonnebloem Papendrecht te zoeken of door hier te klikken. De Zonnebloem Papendrecht is ook te vinden op Facebook.

mensen