Publicaties over Vrijwillige Inzet

Lees:'Nooit te oud om te beginnen' is de titel van het e-book van het programma 'Samen Ouder Worden' dat donderdag 13 april 2023 gelanceerd is tijdens het eindfestijn van dit programma.

Een van de belangrijke inzichten uit het programma is dat we in onze samenleving meer en vaker de stem van ouderen mogen laten doorklinken en meer oog mogen hebben voor hun kracht en talenten. Het e-book staat vol inzichten en tools uit 4 jaar waarin men samen met ouderen op zoek gingen naar de waarde van zingeving en meedoen. 

Lees: 'Vrijwilligersinitiatieven als waardevolle ontmoetingsplekken' is de titel van het e-book dat laat zien wat vrijwilligersinitiatieven doen om betekenisvolle situaties te laten ontstaan in contacten tussen deelnemers, hulpvragers en vrijwilligers. Dit boek maakt duidelijk hoe alledaagse situaties zowel van persoonlijke betekenis als van maatschappelijke waarde kunnen zijn, maar maakt ook duidelijk dat het niet ‘vanzelf’ gaat. Dat je daar ruimte voor moet maken. En dat dat kunst en kunde vraagt van de mensen die bij een initiatief zijn betrokken

mensen