Informatie voor organisaties

Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen bij het vrijwilligerspunt van Sterk Papendrecht terecht voor informatie over onder andere werving, vrijwilligersovereenkomsten en regelgeving.
Een interessante website is ook vrijwilligerswerk.nl.
 

Werving

Werving

Op internet is veel informatie te vinden over het werven van vrijwilligers. Hier vind je een aantal links.

Afspraken maken met vrijwilligers

Afspraken maken

Aandachtspunten voor het maken van goede afspraken te maken met je vrijwilligers.

Waardering en beloning

Waardering en beloning

Om vrijwilligerswerk met plezier te blijven doen en om vrijwilligers voor je organisatie te behouden is het belangrijk dat vrijwilligers waardering ervaren.

Tips om vrijwilligers te behouden

Tips om vrijwilligers te behouden

Zes tips voor organisaties.

Vrijwilligersbeleid

Beleid

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid creƫert helderheid omtrent het vrijwilligerswerk in een organisatie.

Fondsenwerving en subsidiemogelijkheden

Fondsenwerving en subsidiemogelijkheden

Naast de eigen inkomsten kunnen organisaties proberen geld te krijgen via aanvragen bij fondsen of door sponsoring van bedrijven.

Cursussen

Cursussen

Om beter toegerust te zijn voor het vrijwilligerswerk kunnen vrijwilligers trainingen of scholing volgen.

mensen