Bert Duthler: ‘Creatief zijn om oplossingen te vinden’

Bert Duthler is vrijwilliger bij de Stichting Culturele Raad Papendrecht (CRP) en maakt deel uit van de sectie ‘Letteren’. De stichting zetelt in Papendrecht en heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden. Het doel van de Culturele Raad is het  bevorderen van het culturele leven in de gemeente Papendrecht.

Onder het overkoepelende stichtingsbestuur functioneren diverse secties, zoals: Amateurkunst, Beeldende Kunst, Letteren en Muziek.

Deze secties organiseren regelmatig activiteiten. Zo organiseert de sectie letteren, waar Bert deel van uitmaakt, jaarlijks het Groot Papendrechts Dictee. Ook worden schrijvers zoals o.a. Arthur Japin , Stine Jensen en Griet Op de Beeck uitgenodigd om een lezing te geven en werd reeds diverse keren een pubquiz georganiseerd. Ook werd nog niet zo lang geleden met succes een cultuur-puzzeltocht georganiseerd. Tevens is ‘de taalstrijd’ een jaarlijks terugkerende activiteit.

Bert, wiens grote passie lezen is, wil graag door middel van zijn werk voor de CRP, een signaal geven aan de inwoners van Papendrecht over hoe belangrijk onze taal is. Op die manier wil hij de taal bij de mensen brengen.

De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Papendrecht. Het subsidiebedrag is echter ontoereikend voor de activiteiten die de verschillende secties zouden willen organiseren. Het is dus een uitdaging om met veel creativiteit oplossingen te vinden. Uiteraard wordt voor de verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de lezingen door schrijvers, een redelijk bedrag aan entree gevraagd.  Bert ziet het zoeken naar en het vinden van creatieve oplossingen als een uitdaging en het geeft hem een goed gevoel wanneer een plan toch weer tot uitvoer gebracht kan worden. De Stichting Culturele Raad Papendrecht is ook altijd op zoek naar vrijwilligers. Met name bij het ontwerpen van de verschillende activiteiten zijn altijd mensen nodig die meedenken en hand- en spandiensten kunnen verrichten. Bert is van beroep fysiotherapeut maar kan zijn beroep om medische redenen helaas niet meer uitoefenen. Toch heeft hij naast zijn werk voor de CRP ook mooi vrijwilligerswerk gevonden dat gerelateerd is aan zijn beroep. Hij verzorgt namelijk met veel passie revalidatietrainingen bij VV Papendrecht, waar hij zelf ooit een niet onverdienstelijk voetballer was.

Voor meer informatie: 078-7706308 (di en do)

E-mail: info@cultureleraadpapendrecht.nl

https://www.cultureleraadpapendrecht.nl/

mensen