Ineke Robart: 'Ouderen ondersteunen en zorgen dat zij hun waardigheid behouden'

Ineke Robart werkte jarenlang bij afdeling burgerzaken van de gemeente Papendrecht en als consulent Wmo bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Nadat zij met pensioen ging, is zij gewoon blijven 'werken' maar dan als vrijwilliger. In haar functie als voorzitter van de Wmo-adviesraad komt ze in aanraking met vele sociale facetten van de maatschappij. De Wmo-adviesraad vangt signalen op uit de maatschappij en geeft hierover (gevraagd en ongevraagd) advies aan het college van burgemeester en wethouders. Ook is Ineke namens de Wmo-adviesraad vertegenwoordigd in de adviesraad Wmo Drechtsteden. Deze regionale adviesraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de 7 gemeenten die behoren tot de Drechtsteden. Het Wmo-beleid wordt regionaal gemaakt en Wmo-adviesraad richt haar aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein.

Op bezoek bij ouderen
Ook signalerend huisbezoek is een van de vrijwilligerstaken die Ineke heeft verricht en graag weer zou willen verrichten, maar dat is op dit moment helaas niet mogelijk i.v.m. de huidige coronacrisis. Tijdens een signalerend huisbezoek wordt aan de hand van een standaard vragenlijst met ouderen een gesprek gevoerd over gezondheid, mobiliteit, financiën, behoefte aan zorg, vrije tijdsbesteding en sociale contacten. Ook worden ouderen tijdens zo’n bezoek bewust gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt dit traject opgevolgd door medewerkers van Sterk Papendrecht.

Odensehuis
Mede door haar functie als voorzitter van de WMO-adviesraad is Ineke in aanraking gekomen met het Odensehuis, een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor thuiswonende ouderen met beginnende dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het Odensehuis, gevestigd aan de P.S. Gerbrandystraat 31, is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.00 uur. Mensen kunnen er terecht voor een praatje, een kopje koffie of thee, de lunch en/of deelname aan een activiteit. Ineke heeft besloten zich nu ook in te gaan inzetten als vrijwilliger voor deze groep mensen in het Odensehuis. Haar hart ligt bij de ouderen, dat is duidelijk.
Er is ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Een vrijwilliger ontvangt de bezoekers aan het Odensehuis, zorgt voor koffie of thee en voor een fijne sfeer. Hij/zij voert gesprekken en heeft vooral een luisterend oor. Daarnaast behoort begeleiding bij de activiteiten ook tot de taak van de vrijwilliger. Uiteraard wordt aan iedere belangstellende vrijwilliger vooraf informatie gegeven over dementie en de manier van omgaan met ouderen die te maken hebben met geheugenklachten of dementie.

Klik op de link voor meer informatie over het Odensehuis Papendrecht


 


 

mensen