Trees Flameling: 'Taal is het begin van alles'

Trees Flameling is een van de taalcoaches bij het Taalpunt Papendrecht. Tevens interviewt zij voor het Vrijwilligerspunt Papendrecht regelmatig enthousiaste vrijwilligers waarna het vrijwilligersverhaal een mooie plek krijgt op deze site met als doel meer enthouiaste vrijwilligers te werven. In de periode dat de balie van Sterk Papendrecht nog bemand werd door vrijwilligers was Trees ook een van die baliemedewerksters.


Trees is gepensioneerd en woont nog maar een paar jaar in Papendrecht. Na haar verhuizing is ze gelijk gaan informeren naar vrijwilligerswerk in haar nieuwe woonplaats. Zo leerde zij snel nieuwe mensen kennen en kon zij haar passie voor taal weer gebruiken om taalcoach te zijn voor inwoners met een migrantenachtergrond, nadat zij dit al vele jaren in haar vorige woonplaats Dordrecht had gedaan. 


Taal is het begin van alles. Zonder taal raak je in een sociaal isolement. Je begrijpt het nieuws niet, je kan geen boek lezen, je begrijpt de huisarts niet, je raakt in paniek van allerlei brieven die je worden toegestuurd door de overheid, je kan je kinderen niet helpen met hun huiswerk, je kan geen formulier invullen, je kan geen opleiding volgen om uiteindelijk een baan te kunnen vinden. Inburgeringscursussen zijn lang niet voldoende om je echt op weg te helpen. Trees vindt het een voorrecht om mensen te helpen de taal beter te leren begrijpen, te lezen en te spreken. Met name vrouwen helpt ze het liefst een stapje vooruit. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten want in de loop der jaren heeft Trees via buurtwerk en de Stichting Vluchtelingenwerk al heel veel mooie contacten opgedaan en daarbij vooral veel van andere culturen geleerd. Belangrijk is om elkaar te respecteren, geinteresseerd te zijn in de ander en met heel veel geduld en kleine stapjes tot een goed resultaat te komen.
Dit vrijwilligerswerk vereist geen fysieke kracht of arbeid, dus kun je het tot op hoge leeftijd doen, wat Trees ook zeker van plan is. Taalcoaches zijn altijd nodig en geinteresseerden kunnen zich opgeven bij het Taalpunt in de bibliotheek. Je wordt dan gekoppeld aan een man/vrouw die om taalles heeft gevraagd bij het Taalpunt. Een kennismaking volgt, lesboeken kunnen bij de bibliotheek worden uitgezocht waarna de taalcoach en de leerling van start kunnen gaan. 


Hou je van taal en ben je net zo enthousiast als Trees? Kijk op https://taalpuntpapendrecht.jouwweb.nl/ voor meer informatie of stap gerust eens binnen bij de bibliotheek en vraag naar de mogelijkheden bij het Taalpunt.

mensen